fbpx

Посилення ролі молодого покоління у процесах прийняття політичних рішень

Партисипація є процесом участі людей у прийнятті тих рішень, що впливають на їх життя, та на життя їх спільнот, в державній чи інших сферах. Це просте і складне явище водночас. Просте, адже прямо пов’язане з демократією, власне і є основним інструментом побудови демократії.

Складність партисипації в тому, що хоча її називають “основним правом громадян”,   досягнути і розвинути партисипацію на практиці непросто, особливо в умовах нерозвинутої демократії.

Згідно з даними останнього дослідження молоді (2017), більше ніж 53% молодих людей в Україні висловили бажання брати більш активну участь (громадська партисипація) у житті своєї громади; 72% молодих людей визнають Євроінтеграцію як успішний шлях майбутнього розвитку України.

Тому існує нагальна потреба у розробці політик та інструментів молодіжної партисипації, на основі найкращих практик та моделей Європи та Світу. Пріоритети щодо ухоробрення молоді та розбудови середовища для молодіжної партисипації мають провідну роль у документах та програмах стратегічної політики міжнародного, національного та регіонального рівня Європи (ЄС, РЄ) та Світу (ООН). Взята з міжнародного досвіду система Молодіжних центрів є дієвою та ефективною інфраструктурою для реалізації зазначених пріоритетів.

Ця робота присвячена питанню розвитку партисипації і підсиленню молоді у прийнятті політичних рішень в умовах становлення демократії в Україні. Партисипація розглядатиметься у вузькому значенні участі громадян у прийнятті політичних рішень.

  Посилення ролі молодого покоління у процесах прийняття політичних рішень