fbpx

Стратегія

Основною метою діяльності Організації є розвиток креативного громадянського суспільства через організацію та підтримку культурних, освітніх, соціальних та правозахисних ініціатив у громадах.

СТАН працює в таких напрямках:

–       розвиток міжкультурного діалогу;

–       підтримка сучасного соціально орієнтованого мистецтва;

–       просування загальноєвропейських цінностей та прав людини;

–       розвиток місцевої демократії та посилення ролі громадськості у прийнятті політичних рішень;

–       виховання культури протесту та захист свободи вираження поглядів та свободи мирних зібрань;

–       протидія авторитаризму, тоталітаризму, ксенофобії та расизму;

–       сприяти розробці та обговоренню проектів державної молодіжної та культурної політики, а також проектів співпраці між державою та громадськістю в умовах існуючого законодавства;

–       створенню умов для покращення комунікації в громадах, активізація участі громадян у процесах державного життя України;

–       розвиток культурного життя в міських та сільських громадах;

–       сприяння самореалізації наукового, творчого, організаційного потенціалу людей;

–       створення умов для співпраці регіонів України між собою та з іншими державами;

–       налагодження контактів між громадянами різних країн для вільного обміну ідеями, знаннями та культурними здобутками та вивчення позитивного досвіду;

–       сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на вивчення та використання сучасних прогресивних методів розвитку культурного сектору та громадянського суспільства в цілому;

–       моніторинг та дослідження стану Прав Людини в Україні, привернення уваги органів державної влади, місцевого самоврядування, недержавних структур до порушення Прав Людини;

–       донесення інформації про стан Прав Людини та основоположних свобод в Україні до відома своїх членів, українських державних та недержавних організацій, міжнародних органів та організацій, а також широкого кола громадськості;

–       сприяння взаємодії між недержавними організаціями та суспільством, налагодження культурних, професійних, інформаційних та інших зв’язків з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (у тому числі закордонними та міжнародними), а також приватними особами для здійснення статутної діяльності;

–       проведення різноманітних заходів, що торкаються громадського життя молоді;

–       сприяння налагодженню контактів своїх членів з митцями та молоддю різних країн світу для вільного обміну ідеями та вивчення позитивного досвіду;

–       встановлення контактів між громадськими організаціями, активна співпраця з усіма громадськими, культурними та молодіжними організаціями, спілками, об’єднаннями, налагодження контактів, обміну інформації і координації дій організацій та реалізація їх спільних інтересів у суспільстві;

–       підвищення інтелектуального,культурного та духовного рівня людини;

–       захист прав та інтересів своїх членів.